Day: July 26, 2020

เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

5 สุดยอดปรมาจารย์ศิลปะไทย5 สุดยอดปรมาจารย์ศิลปะไทย

เราทุกคนคงจะรู้กันดีว่า ศิลปะไทยก็ไม่ได้มีเพียงแค่เรื่องของการละคร การฟ้อนรำ หรือสถาปัตยกรรมอย่างวัดวาอารามอย่างเดียวเท่านั้น เพราะประเทศไทยเองก็มีสุดยอดศิลปินผู้เป็นปรมาจารย์ที่ทั้งพัฒนา ทั้งสร้างสรรค์ผลงาน รวมถึงให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจและตั้งใจ เพื่อให้วงการของศิลปะไทยก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ซึ่งในวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปรู้จักกับสุดยอดปรมาจารย์ในด้านงานศิลปะของไทยว่าจะมีใครบ้าง ลองไปดูกัน ขรัวอินโข่ง เป็นศิลปินคนแรกของไทยที่นำเทคนิคการวาดภาพสไตล์ตะวันตกเข้ามาผสมกับงานจิตรกรรมไทย ทำให้ท่านกลายเป็นศิลปินผู้ได้รับการยกย่องจากรัชกาลที่ 4 แห่งราชวงศ์จักรี โดยเทคนิคที่ท่านนำมาใช้ก็คือการใช้เทคนิคภาพเขียนฝาผนังแบบตะวันตกให้เห็นภาพใกล้ไกล เรียกได้ว่าเป็นคนแรกในไทยที่นำเทคนิคเหล่านี้มาใช้ ศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี ศาสตราจารย์ชาวอิตาลี สัญชาติไทย มีอีกชื่อว่า คอร์ราโด เฟโรชี ท่านเป็นผู้วางรากฐานให้กับวงการศิลปะของประเทศไทยอีกทั้งยังสร้างสรรค์ผลงานมากมายที่เราสามารถเห็นได้ ยกตัวอย่างเช่น อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหรือจะเป็นองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์