Tag: Statue of Liberty

Statue of Liberty

3 อันดับประติมากรรมโด่งดังระดับโลก3 อันดับประติมากรรมโด่งดังระดับโลก

ศิลปินล้วนรังสรรค์ผลงานทางศิลปะมากมายอย่างสุดฝีมือเพื่อถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก และวิถีชีวิตของคนในยุคนั้นเพื่อให้เหล่าคนรุ่นลูก รุ่นหลานได้รับรู้และมองเห็นในความยอดเยี่ยมของศิลปะเหล่านี้ และหนึ่งในศิลปะที่มีอายุยืนยาว สามารถอยู่ยงคงกะพันได้เป็นร้อยๆ ปี หนึ่งในนั้นก็คือ ประติมากรรม นั่นเอง ประติมากรรม คือ สิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาด้วยฝีมือและน้ำมือของมนุษย์ซึ่งสามารถถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกต่างๆ ให้แก่ผู้ชมได้ โดยในวันนี้เราก็จะขอแนะนำ 4 อันดับประติมากรรมที่โด่งดังและถ่ายทอดวิถีชีวิตของคนในอดีตให้ผู้คนยุคปัจจุบันได้ซึมซับและเรียนรู้กันอยู่อย่างถ้วนหน้า เทพีแห่งเสรีภาพ เทพีเสรีภาพเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงออกให้เห็นถึงความมีเสรีภาพของคนในประเทศอเมริกา โดยรูปปั้นเทพีนี้ประเทศฝรั่งเศสเป็นผู้ส่งให้แก่ประเทศอเมริกาเพื่อเป็นของขวัญทางสันติภาพและเป็นการยกย่องชาวอเมริกันที่เรียกร้องเพื่อสิทธิของตนเองที่ในขณะนั้นพวกเขาโดนข่มเหงอยู่จนในที่สุดพวกเขาก็ได้รับเสรีภาพ เทพีเสรีภาพถูกออกแบบโดยประติมากรชาวฝรั่งเศส เฟรเดริก โอกุสต์ บาร์โทลดี ซึ่งส่วนตัวรูปปั้นเทพีเสรีภาพถูกออกแบบและดัดแปลงมาจากตัวละครในเทพนิยายโรมัน และในปัจจุบันเทพีเสรีภาพยังได้กลายเป็นสัญลักษณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาและกลายเป็นสัญลักษณ์สากลที่แสดงถึงความมีเสรีภาพอีกด้วย รูปปั้นเดวิด ผลงานของมิเกลันเจโลสุดยอดศิลปินคนหนึ่งของอิตาลี ในตอนแรกเขาได้รับการว่าจ้างให้ปั้นรูปปั้นเพื่อประดับอยู่บริเวณทางเดินของโบสถ์