Tag: เครื่องวัดฝุ่น PM10

เครื่องวัดฝุ่น PM10

ฝุ่น PM 10 ความแตกต่างกับ ฝุ่น PM 2.5ฝุ่น PM 10 ความแตกต่างกับ ฝุ่น PM 2.5

ฝุ่นละอองมีอยู่ด้วยกันหลากหลายชนิด ทั้งที่เป็นฝุ่นแบบปฐมภูมิหรือฝุ่นละอองแบบทุติยภูมิที่เกิดจากสารอื่นๆ จนกลายเป็นฝุ่น ซึ่งฝุ่นละอองที่คุ้นหูคุ้นตากันสำหรับช่วงนี้ก็คงหนีไม่พ้นฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 10 โดยส่วนใหญ่แล้ว การแพร่กระจายของฝุ่นละอองในอากาศนี้เริ่มมาจากฝุ่นละออง PM 2.5 ก่อน แล้วจึงเริ่มมีการตรวจพบฝุ่นละออง PM 10 ที่มีขนาดเล็กกว่า หลายคนจึงยังไม่ทันได้ตั้งตัวหรือระมัดระวังฝุ่นละออง PM 10 นี้  บทความนี้จึงจะพามาทำความรู้จักกับฝุ่นละออง PM 10 ที่แตกต่างกันฝุ่นละออง PM 2.5  ฝุ่นละออง PM