Day: December 10, 2020

ประกันชั้น 3 ราคาถูกสุดๆ

ข้อควรระวังกับประกันภัย 3+ข้อควรระวังกับประกันภัย 3+

ประกันรถยนต์ 3+ ราคาแทบไม่แตกต่างไปจากประกันชั้น 3 ราคาถูกสุดๆเลย แต่ประกันรถยนต์ 3+ จะมีความแตกต่างกับประกันรถยนต์ชั้น 3 ธรรมดา คือเหมาะสำหรับคนที่อยากได้ความคุ้มครองรถยนต์ของตนเองเพิ่มด้วย เพราะประกันรถยนต์ชั้น 3 นั้น จะให้ความคุ้มครองกับรถของคู่กรณีหรือบุคคลอื่นเมื่อเกิดเหตุเป็นหลัก แต่ประกันรถยนต์ 3+ ราคาสูงขึ้นมาอีกนิดจะได้รับความคุ้มครองรถยนต์ของผู้ขับขี่หรือผู้เอาประกันเพิ่มขึ้นมาด้วย แต่อย่างไรก็ตาม ก็มีข้อควรระวังหากเลือกซื้อประกันรถยนต์ 3+ ราคาถูกนี้ จะใช้อย่างไรให้คุ้มค่า  เนื่องจากประกันรถยนต์ 3+ ราคาถูกนี้จะเน้นคุ้มครองบุคคลอื่นเป็นหลัก ทำให้วงเงินในส่วนของรถที่เอาประกันหรือผลประโยชน์แก่ผู้ขับขี่นั้นมีจำกัด หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นอาจได้รับค่าซ่อมแซมหรือค่าชดเชยไม่ครอบคลุมกับบางกรณี ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มในส่วนต่างนั้น หรือในกรณีที่ไม่อาจระบุคู่กรณีได้ เช่นการชนสิ่งกีดขวางต่างๆ หรือสิ่งใดก็ตามที่ไม่ใช่รถยนต์ที่ระบุป้ายทะเบียนคู่กรณีได้ ประกันรถยนต์ 3+ จะไม่คุ้มครองค่าเสียหายใดๆ เลย ดังนั้นข้อควรระวังในการทำประกันชั้น 3+ ราคาถูกนี้ คือคุณจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการขับขี่รถยนต์ที่ไม่ค่อยประสบอุบัติเหตุบ่อยนัก จึงจะใช้ประกันรถยนต์ชั้น 3+ ได้คุ้มค่า  อีกข้อหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งคือ หากคุณทำประกันชั้น 3+ แล้วเป็นฝ่ายผิดในอุบัติเหตุ จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท ต่อครั้ง ซึ่งทำให้ค่าเบี้ยประกันที่คุณจ่ายนั้นไม่ได้ครอบคลุมทุกอย่าง ประกันรถยนต์ 3+ ราคาที่จ่ายอยู่จึงเป็นราคาที่อาจบวกเพิ่มขึ้นเมื่อเกิดอุบัติเหตุเพราะความคุ้มครองไม่ได้ครอบคลุมมากพอนั่นเอง ดังนั้นหากคุณพิจารณาประกันรถยนต์ 3+ ราคาเป็นปัจจัยที่โดดเด่นแล้วล่ะก็ ให้เตรียมรับความเสี่ยงนี้เอาไว้ด้วยเช่นกัน  ข้อควรระวังเหล่านี้คือปัจจัยที่จำเป็นต้องนำมาพิจารณาหากเลือกประกัน 3+ แต่หากคุณเพียงแค่ต้องการประกันที่มีไว้เผื่อฉุกเฉินเพราะไม่ได้ใช้รถบ่อยหรือไม่ค่อยพบอุบัติเหตุแล้ว ประกันรถยนต์ 3+ ราคานี้ก็คุ้มค่ากับความคุ้มครองเลยค่ะ