อบรม ค ปอ ออนไลน์ และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคปอ

อบรม ค ปอ ออนไลน์ และสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับคปอ post thumbnail image

การอบรม คปอ จะเหมาะกับผู้ที่ทำงานในสถานประกอบการที่มีพนักงานไม่ต่ำว่า 50 ขึ้นไป แล้วอยากทำงานในสายงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ปกติแล้วจะมีสถาบันหลายแห่งที่เปิดอบรมหลักสูตรนี้ โดยต้องไปอบรมที่สถาบัน แต่ถ้าใครอยู่ไกลจากสถาบันมากๆหรือมีเหตุอื่นๆทำให้ไม่สะดวกที่จะเดินทาง การอบรม ค ปอ ออนไลน์จะตอบโจทย์มาก แต่ว่าดีอย่างไรหรือต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง มาดูกัน

อบรม ค ปอ ออนไลน์ ดีอย่างไร

               การอบรมออนไลน์จะมีข้อดีในเรื่องของความสะดวกสบายเป็นหลัก เพราะอยู่ที่ไหนก็เข้ารับการอบรมได้ ไม่ต้องเดินทางไกล ประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในส่วนของค่าน้ำมันและค่าอบรม โดยบางสถาบันอาจมีค่าใช้จ่ายถูกกว่าการอบรมตามปกติมากถึง 40-50% กันเลยทีเดียว

อยากเป็นค ปอ ต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

               โดยทั่วไปแล้วการเป็นคปอ นั้นไม่ได้มีการกำหนดคุณสมบัติเหมือนกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.) แต่ว่าจำเป็นต้องได้การคัดเลือกจากสถานประกอบการ โดยการคัดเลือกมีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ ดังนี้

  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ) ที่เป็นตัวแทนลูกจ้าง โดยการได้รับการแต่งตั้งจากนายจ้าง ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเข้ารับการอบรมคปอ.ด้วย
  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ) ที่เป็นตัวแทนลูกจ้าง ได้รับการแต่งตั้งจากลูกจ้าง ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเข้ารับการอบรมคปอ.ด้วย
  • คณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ) ที่เป็นเลขานุการ ที่มาจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ(จป.) ระดับเทคนิคขั้นสูงหรือระดับวิชาชีพ ซึ่งผู้ได้รับการแต่งตั้งจะต้องเข้ารับการอบรมคปอ.ด้วย

จำนวนคปอ ที่สถานประกอบกิจการต้องมี

               คณะกรรมการความปลอดภัยฯ(คปอ.) ในแต่ละกิจการจะมีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับจำนวนลูกจ้างเป็นหลัก ดังนี้

  • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 50-99 คน : มีคปอ ไม่น้อยกว่า 5 คน
  • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 100-499 คน : มีคปอ ไม่น้อยกว่า 7 คน
  • สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้าง 500 คนขึ้นไป : มีคปอ ไม่น้อยกว่า 11 คน

               โดยสมาชิกของคณะกรรมการในจำนวน 5,7,11 คนนี้ ก็จะมีตำแหน่งหน้าที่แตกต่างกันออกไป เช่น นายจ้างหรือผู้แทนนายจ้าง ผู้แทนนายจ้างระดับบัญชา ผู้แทนลูกจ้าง จป.เทคนิคขั้นสูงหรือจป. วิชาชีพ เป็นต้น ส่วนจำนวนคนแต่ละตำแหน่งจะเป็นอย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายกำหนด

               คณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) มีส่วนสำคัญมากสำหรับขับเคลื่อนความปลอดภัยภายในสถานประกอบกิจการ ช่วยป้องกันอุบัติเหตุ อันตรายรวมทั้งโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากการทำงาน ช่วยลดความรำคาญที่อาจก่อแก่บุคคลภายนอกด้วย สำหรับใครที่เล็งเห็นถึงความสำคัญดังกล่าว ไม่ว่าจะอยากเข้าอบรมเองหรือต้องอบรมเนื่องจากหน้าที่การงาน จะอบรมในสถานที่จริงหรืออบรม ค ปอ ออน์ไลนก็ตาม ขอให้ทุกท่านอบรมด้วยความตั้งใจ เก็บเกี่ยวความรู้ให้ได้มากที่สุด เพื่อประโยชน์สูงสุดในยามทำงานนั่นเอง

Related Post

ตรวจ ปจ.2

คำถามของการตรวจ “ปั่นจั่น” ที่หลายคนนั้นยังสงสัยคำถามของการตรวจ “ปั่นจั่น” ที่หลายคนนั้นยังสงสัย

การตรวจมาตรฐานความปลอดภัยนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก เพราะว่าแต่ละการตรวจแต่ละอย่างนั้นก็มีมาตรฐานที่แตกต่างกันด้วยเช่นกัน และ แต่ละการตรวจเองก็มีมีมาตรฐานที่แตกต่างกันด้วยเช่นกันรวมทั้งการตรวจ ปจ.2 ด้วยเช่นกัน ที่จะต้องมีการตรวจในหลากหลายเรื่องอย่างมาก เพื่อให้การตรวจปั่นจั่นนั้นมีมาตรฐาน และ สามารถทำงานได้อย่างดี และ มีคุณภาพมากที่สุดเพื่อป้องกันอุบัติเหตุต่าง ๆ  และ เชื่อว่าหลายคนนั้นอาจจะยังไม่รู้ ดังนั้นในบทความนี้เราจะมาดูกันว่าการตรวจปั่นจั่นนั้นจะมีเรื่องอะไรที่หลายคนนั้นสงสัย และ อาจจะยังไม่รู้บ้าง ทำไมต้องตรวจ ปจ.2             การตรวจ ปจ. 1 และ การตรวจ ปจ.2 นั้นมีไว้เพื่อให้มั่นในคุณภาพของปั่นจั่นว่าจะสามารถที่จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ ไม่มีการเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากว่าปั่นจั่นนั้นเป็นเครื่องจักรขนาดใหญ่